Jak możesz sam zlikwidować 500 tys. przędziorków w sezonie.Dobroczynek

Przędziorki są utrapieniem każdej rośliny w naszym pięknym ogrodzie. Kiedy już zobaczymy objawy żerowania, to już niestety jest za późno na ochronę. Walka z udziałem pestycydów jest bardzo skomplikowana dla osoby która nie jest w tym zakresie odpowiednio wykształcona. I tu możemy wykorzystać naturalnego wroga przędziorków - DOBROCZYNKA.

Dobroczynek gruszowy (Typhlodromus pyri) jest drapieżnym roztoczem z rodzimy dobroczynkowatych. Ma wielkość ok. 0,4-07mm i błyszczące ciało. Poszukując pokarmu przemieszcza się on po liściach bądź przebywa nieruchomo blisko nerwu głównego. 

Głównym pokarmem dobroczynka  przędziorki oraz szpeciele. Zapłodnione samice zimują na pędach drzew i krzewów w załamaniach kory i innych kryjówkach. Na wiosnę gdy na dworze temperaturaosiąga 10-12 stopni roztocza powoli aktywują się i wychodzą zopasek lub kryjówek, a następnie zaczynają żerować wysysając ciała przędziorków i szpecieli.
Jedna samica potrafi zniszczyć około 8 przędziorków dziennie a w ciągu całego życia około 550. Szpeciele natomiast potrafią wyssać około 300 dziennie. A dodatkowo odżywiają się one jajami tych szkodników. Dobroczynek potrafi odżywiać się także zastępczym pokarmem tzn.: jajami drobnych owadów, strzępkami grzybni, pyłkiem kwiatowym, innymi roztoczami  itp.
W zależności od warunków, w ciągu roku może rozwinąć się od 2 do 4 pokoleń.Korzyści ze stosowania Dobroczynka:

 • Roztocza zaczynają wcześnie żerować na przędziorku, zanim ten zdąży zrobić jakiekolwiek szkody na roślinach.
 • Jeden Dobroczynek niszczy w swoim życiu około 550 przędziorków i kilka tysięcy szpecieli. 
 • Dobroczynki wytwarzają odporność na niektóre pestycydy, dzięki czemu pomimo ich stosowania jest wysoce prawdopodobne, że nie wyniszczymy całej populacji. 
 • Dobroczynki dość łatwo się rozmnażają, dają do 4 pokoleń w jednym sezonie. Po jednorazowym zastosowaniu Dobroczynka uzyskujemy długotrwałą ochronę na kilka sezonów.
 • Roztocza zimują - podczas zimy chowają się one tak jak przędziorki w szczeliny kory i czekają do wiosny na odpowiednie warunki do żerowania. Zimują tylko zapłodnione samice.
 • Na wiosnę mamy więc całą rzeszę roztoczy do walki z przędziorkiem. 
 • Dobroczynek jest wyjątkowo trwały. Jeśli nie ma przędziorków to żywi się wówczas innymi roztoczami, pyłkiem i strzępkami grzybni. W ten ten sposób przeżyje on do czasu pojawienia się przędziorków. 
 • Dzięki filcowym opaskom są łatwo aplikuje się je na roślinach. Wystarczy tylko przypiąć opaski do gałęzi. 
 • Dobroczynek jest całkowicie biologicznie obojętny w stosunku do ludzi, roślin czy zwierząt. Owad ten w żaden sposób nie uszkadza rośliny na których bytuje.W jaki sposób wprowadzić Dobroczynka do swojego ogrodu?

 

Opakowanie
Samice dobroczynka gruszowegomożna kupić w specjalnych tekstyklnych opaskach. Zakłada się je następnie na drzewa i krzewy. Każdy pasek mieści w sobie 20 drapieżników. Najczęsciej jednak ich liczba sięga kilkudziesięciu organizmów. 
Dostępne opakowania: 25, 50 i 500 sztuk opasek

Instrukcje dotyczące użytkowania

Opaski zakładamy na rośliny na przełomie lutego/marca. Nie możemy ani za wcześnie ani za późno, aby populacja dobroczynka zdążyła się rozwinąć przed pojawieniem się szkodników. Paski należy przywiązać dość ściśke do gałęzi drzew owocowych, do pni lub winorośli. W zależności od tego jakie są warunki klimatyczne,  drapieżnik ma 2-4 pokolenia w sezonie. Jesienią samice przestają składać jaja i przechodzą z liści na korę poszukując schronienia. Tam też zimują. Po zastosowaniu tych drapieżników, w sadzie możemy używać tylko pestycydów zaliczanych do nieszkodliwych lub umiarkowanie szkodliwych dla dobroczynków. 

Dawkowanie:

Krzewy: 

  • Minimalnie 1 opaska na co 3-ci krzewie. Szybkie i dobre wyniki uzyskuje się zazwyczaj po zastosowaniu 1 opaski n a każdy krzew.

Drzewa owocowe: 

  • A: w młodych lub intensywnych sadach najlepsze efekty osiągniemy zakładając jedną opaskę na jedno drzewo. 
  • B: w starszych sadach z większymi drzewami: 2-3 paski na drzewo

Winorośla: 

 • Opaski zakładamy na co drugiej roślinie. 


Przechowywanie i transport
Drapieżne roztocza ukryte są w filcowych taśmach i są dostarczane jedynie w sezonie zimowym lub wczesną wiosną. Paski należy zawiesić bezpośrednio po dostarczeniu (maksymalnie do dwóch dni). W razie potrzeby mogą być przechowywany do kilku tygodni w chłodniach lub w nieogrzewanych piwnicach. Mróz nie jest szkodliwy. Jednak temperatury powyżej 10 stopni dość szybko aktywują roztocza.Dobroczynek, a chemiczne środki ochrony roślin

W ogrodach i sadach z dobroczynkiem należy ostrożnie używać preparatów owadobójczych, przede wszystkim wczesną wiosną przed i po kwitnieniu drzew owocowych. Jest to spowodowane tym, że właśnie w tym czasie samice dobroczynka, które zimowały w opaskach zaczynają składać jaja – i to właśnie jest podstawą wykorzystywania tego roztocza do walki z przędziorkami. Dlatego tak ważna jest ochrona zapłodnionych samic, bo tylko wtedy populacja pożytecznych roztoczy może się dalej rozprzestrzeniać.
Przy wykorzystaniu dostępnych metod i środków ochrony roślin można zastosować następujące środki:
W sadach jabłoniowych prowadzonych metodą integrowaną można stosować następujące akarycydy: Nissorun 050 EC, Apollo Plus 060 OF, Pennstyl 25 WP, Paroil 95 SC. Selektywnymi lub częściowo selektywnymi preparatami owadobójczymi są: środek bakteryjny zawierający Bacillus thuringiensis — Dipel 3,2 WP oraz wirusowy do zwalczania owocówki jabłkóweczki — Carpovirusine SC, a także chemiczne — Insegar 25 WP, Dimilin 25 WP, Rimon 100 EC, Calypso 480 SC, Steward 30 WG, Mospilan 20 SP, Bancol 50 WP, Runner 240 SC, Actara 25 WG.
W przypadku sadów i ogrodów z dobroczynkiem uodpornionym na środki owadobójcze można tylko raz w roku zastosować: Owadofos 540 EC, Sumi¬thion Super 1000 EC i Zolone 350 EC.
W roku wprowadzenia dobroczynka w ogrodzie jak i w następnym nie należy stosować środków dla niego toksycznych, takich jak np. Polyram 70 WG, Dithane M-45 80 WP, Dithane NeoTec 75 WG, Penncozeb 80 WP, Thiram Granuflo 80 WG, Benazol 50 WP, Topsin M 500 SC, i innych związków zawierających mankozeb czy substancje z gru¬py benzimidazoli. Środki te mogą być ewentualnie stosowane — najlepiej jeden raz — dopiero po ustabilizowaniu się liczebności i odporności drapieżcy na Owado¬fos 540 EC czy Zolone 350 EC

 

Zapraszamy do stosownia Dobroczynka jako natulnego środka ochrony naszych ogrodów.